contact

Trang chủ Sản phẩm

Máy tính tiền

iPalm

ECR di động cấp nhập cảnh

GALAXY

Điện thoại di động mới POS ECR

Neon

Máy tính tiền nhỏ

Super

Máy tính tiền cực kỳ thân thiện

POS tất cả trong một

Galaxy Touch 6

Thiết bị mPOS

Super Touch 10

Tất cả trong một hệ thống POS

Windows POS15

Windows POS15

Máy in kế toán

BEE200

Máy in di động Wifi

Max801

Máy in tài chính Wifi

Max805

Máy in tài chính Wifi

Max808

Máy in tài chính Wifi mới

Max809

Máy in tài chính Wifi

Thiết bị chữ ký tài chính

Cube100

Thiết bị chữ ký điện tử mới (ESD)

DataSign

Thiết bị chữ ký điện tử tài chính (ESD)

iSign

Thiết bị chữ ký điện tử tài chính (ESD)

Máy quét

SR2208

Mã vạch cố định 2D mới

SR3308

Máy quét mã vạch cầm tay 2D mới

Gửi yêu cầu