contact

Sản phẩm bán lẻ
SR3308
Máy quét mã vạch cầm tay 2D mới
SR2208
Mã vạch cố định 2D mới
iSign
Thiết bị chữ ký điện tử tài chính (ESD)
DataSign
Thiết bị chữ ký điện tử tài chính (ESD)
Cube100
Thiết bị chữ ký điện tử mới (ESD)
Max809
Máy in tài chính Wifi
Max808
Máy in tài chính Wifi mới
Max805
Máy in tài chính Wifi
Max801
Máy in tài chính Wifi
BEE200
Máy in di động Wifi
Super
Máy tính tiền cực kỳ thân thiện
Neon
Máy tính tiền nhỏ
GALAXY
Điện thoại di động mới POS ECR
iPalm
ECR di động cấp nhập cảnh
Gửi yêu cầu